Laatste update: 28-04-2022

Vertrouwenspersoon

“Aspargos, ein klup vur idderein” is een bekende regel uit ons oude clublied.

Onze vereniging bestaat uit veel verschillende mensen; jong, oud, vrouw, man en ga zo maar door. Het is belangrijk dat men zich houdt aan de geldende normen en waarden, maar vooral dat men respectvol met elkaar omgaat. Gelukkig merken we dat dit respect binnen SV Aspargos ruimschoots aanwezig is. Wanneer er zoveel verschillende mensen samen zijn bestaat er echter altijd de mogelijkheid dat iets gebeurt waarbij iemand zich niet prettig voelt, of mogelijk zelf bedreigd voelt. Hierbij valt te denken aan pesten, discriminatie, agressie of ongewenste intimiteiten.

Wanneer deze plaatsvinden bij de door SV Aspargos georganiseerde activiteiten en er behoefte is om in vertrouwen met iemand van de vereniging hierover te spreken dan kan er contact gezocht worden met onze vertrouwenspersoon: Hannie Verstegen-Vane.

De situatie zal door haar natuurlijk met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld.

Vertrouwenspersoon SV Aspargos
Hannie Verstegen-Vane
Dopheide 5
5971 GA Grubbenvorst
Tel 077-3662414
vertrouwenspersoon@aspargos.nl