Laatste update: 26-02-2024


 

Scheidsrechters, tellers en zaaldienst indeling 2023-2024 deel 2

Klik hier voor de nieuwste scheidsrechters en tellers indeling.


 

Zilveren Spargos voor Zoë Manders

Zoë Manders is tijdens de algemene ledenvergadering van SV Aspargos onderscheiden met de Zilveren Spargos. Manders, 19 jaar oud is vanaf haar 7e speelster in diverse teams, geeft training aan jeugdteams, zet zich dagelijks in voor de diverse commissies en heeft zitting in het bestuur van SV Aspargos. Tijdens een goed bezochte ledenvergadering is er uitgebreid gesproken over de toekomst van de vereniging. Vanwege een teruglopend aantal leden en vrijwilligers is er een werkgroep ingesteld om met de toekomst van de vereniging veilig te stellen. De vergadering had verder een dankwoord voor Barry Peute die na 5 jaar voorzitterschap gaat stoppen. Verder was er ook dank voor Bert Vrieling vanwege zijn bijdrage als bestuur- en commissielid afgelopen jaren. SV Aspargos is op zoek naar een nieuwe voorzitter en bestuursleden.

Op de foto scheidend voorzitter Barry Peute en Zoë Manders met de Zilveren Spargos en bijbehorende bloemen.


 


 

 

SV Aspargos en AVG

Vanwege de nieuwe regelgeving over het gebruik van persoonsgegevens heeft SV Aspargos o.a. een privacyverklaring en toestemmingsverklaring opgesteld. 

Klik op deze pagina voor de betreffende informatie.

Dagelijks bestuur SV Aspargos