Laatste update: 16-02-2022

Het bestuur van SV Aspargos bestaat uit het dagelijks bestuur en de voorzitters van de commissies.

Voorzitter Barry Peute voorzitter@aspargos.nl
Secretaris Wilbert Kusters secretariaat@aspargos.nl
Penningmeester Chantal Bergs penningmeester@aspargos.nl
Bestuurslid Sponsoring/Publiciteit Vacature sponsors@aspargos.nl / publiciteit@aspargos.nl
Bestuurslid Silvie Schreurs

Suzanne Joosten

volleybalzaken@aspargos.nl
Bestuurslid Arendien Vrieling recreanten@aspargos.nl
Ledenadministratie Gert Benders secretariaat@aspargos.nl