Laatste update: 31-10-2022

Het bestuur van SV Aspargos bestaat uit het dagelijks bestuur en de voorzitters van de commissies.

Voorzitter Barry Peute voorzitter@aspargos.nl
Secretaris Wilbert Kusters secretariaat@aspargos.nl
Penningmeester Chantal Bergs penningmeester@aspargos.nl
Bestuurslid Sponsoring/Publiciteit Vacature sponsors@aspargos.nl / publiciteit@aspargos.nl
Bestuurslid Suzanne Joosten volleybalzaken@aspargos.nl
Bestuurslid Arendien Vrieling recreanten@aspargos.nl
Ledenadministratie Gert Benders ledenadministratie@aspargos.nl