Laatste update: 12-02-2019

Commissie Volleybalzaken

Als commissievolleybalzaken proberen wij alles te regelen en te organiseren om ervoor te zorgen dat jeugd-, senioren- en recreantenteams kunnen trainen en competitie kunnen spelen. Denk hierbij o.a. aan het maken teamindelingen, vastleggen zaalhuur, contact met trainers en coaches, organisatie van c.m.v toernooitjes voor de jeugd, scheidsrechterindeling etc.

Binnen de commissie zijn de taken verdeeld om het zo overzichtelijk te houden en om taken op een goede manier te kunnen verdelen.

Jeugd niveau 1 t/m 6: Suzanne Joosten, Astrid van Hertum en Loes Stappers jeugdcoordinator@aspargos.nl

Jeugd niveau A-B-C: Silvie Schreurs en Richard Peute volleybalzaken@aspargos.nl

Senioren Heren en Dames: Jeron Verweij senioren@aspargos.nl

Scheidsrechterindeling/zaalhuur: Peter Wagemans volleybalzaken@aspargos.nl


Recreantencommissie

De recreantencommissie heeft als taak de belangen van alle competitie spelende recreantenleden en de leden van de mixgroep binnen SV Aspargos te behartigen. De recreantencommissie bestaat momenteel uit 4 personen. De taken van de commissie zijn divers: de organisatie omtrent de competitie, teamindelingen en de organisatie van diverse thema-avonden.

Recreantencommissie SV Aspargos


Sponsorcommissie

‘Voor sponsors, door sponsors maar vooral MET sponsors’

Steun de sport in uw regio en help ons deze vorm van ontspanning betaalbaar te houden voor ons allen, maar in het bijzonder voor de jeugd. Door de toenemende kosten voor onze vereniging (zaalhuur, trainerskosten etc.) en teruglopende subsidies vanuit de gemeente, zijn wij genoodzaakt om onze begroting op een andere manier rond te krijgen. Als vereniging zijn wij van mening, dat het beter is om een actief sponsorbeleid te voeren in plaats van een lastenstijging voor onze (jeugd)leden.

Sponsoring van SV Aspargos biedt u de kans om uw naamsbekendheid te vergroten en meer publiek te trekken uit de omgeving van Grubbenvorst.

Denk bijvoorbeeld aan een sponsorbord in accommodatie ’t Haeren in Grubbenvorst. Wekelijks komen hier sporters van verschillende verenigingen vanuit de hele regio.

Uiteraard zijn er vele vormen van sponsoring bespreekbaar, zodat we een win/ win situatie kunnen creëren. Interesse? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via sponsors@aspargos.nl.

Met vriendelijke groet,

Sponsorcommissie SV Aspargos


Activeitencommissie

De activiteitencommissie verzorgt binnen SV Aspargos activiteiten voor zowel de jeugd als de volwassenen. Voor ieder wat wils! De activiteiten lopen uiteen van het Jeugdtoernooi, Bingo, Sinterklaasactiviteit tot het Afsluitingsfeest en paaseieren rapen. 

Ook staan wij open voor nieuwe ideeën vanuit de (ondersteunende) leden en iedereen die betrokken is bij SV Aspargos. Zonder (ondersteunende) leden geen geslaagde activiteiten!

We hopen je snel te zien bij één van onze activiteiten!

De AC


 
Toernooi en Materialencommissie

De T&M-commissie is een actieve DOE commissie. Zij is het hele jaar in de weer om er voor te zorgen dat alle materialen op order zijn en tevens zijn wij ook verantwoordelijk voor de organisatie van het jeugdtoernooi en het mixtoernooi. Tevens zijn we mede verantwoordelijk voor het in orde houden van onze tenues, zijn er shirts versleten of moeten er nieuwe broeken komen dat hebben wij in eerste instantie overleg met de leveranciers hierover. Nadien gaan wij naar het dagelijkse bestuur en leggen wij hun de diverse mogelijkheden voor. Dus, heb je problemen met je tenue of wil je een nieuwe volleybaltas kopen dan wendt je tot ons.

Daar iedereen het altijd erg druk heeft een 1 persoon niet alles alleen moet en kan doen hebben wij de commissie opgedeeld in kleine zelfstandige commissies;

  • Algemene aanspreekpunt: Barry Peute, deze vacature is echter vacant
  • Jeugdtoernooi: Tim Engels
  • Materialen: Guus Aarts
  • Mixtoernooi: Timo Muijsers
  • Kleding/tassen: Barry Peute

Het is ook nog steeds mogelijk om via de T&M commissie SV Aspargos sokken te bestellen. Stuur een e-mail hier voor meer informatie !

Klik hier voor het bestelformulier om sportbroeken te bestellen.

Toernooi en Materialencommissie SV Aspargos


Publiciteitscommissie

De publiciteitscommissie verzorgt verschillende items binnen SV Aspargos, namelijk;

  • 3x per jaar het clubblad in november, februari en juni
  • Iedere maand de digitale nieuwsbrief
  • Iedere week de informatie in het SV Aspargoskatern van de Mededelingen
  • De website
  • De SV Aspargos app. (Heb je deze nog niet de dan download hem snel via onderstaande link:

Apple versie
Android versie

Daarnaast zorgt onze PR-functionaris voor zoveel mogelijk publiciteit voor onze vereniging. Dit gebeurt door middel van redactionele stukken in de diverse weekbladen.

Ingezonden stukken zijn bij de redactie altijd welkom en kunnen gemaild worden naar publiciteit@aspargos.nl.

Publiciteitscommissie SV Aspargos