Laatste update: 05-01-2020

Rabobank Clubsupport actie

Namens SV Aspargos hartelijk dank voor jullie stemmen van de Rabo Clubsupport Actie ! 

Dit jaar een record opbrengst van 334,85 Euro.


 

Contributie 2019-2020 bijgewerkt.

Klik hier voor de contributiebedragen van seizoen 2019-2020


SV Aspargos en AVG

Vanwege de nieuwe regelgeving over het gebruik van persoonsgegevens heeft SV Aspargos o.a. een privacyverklaring en toestemmingsverklaring opgesteld. 

Deze zijn 30 juli op de website gepubliceerd. Klik op deze pagina voor de betreffende informatie.

Dagelijks bestuur SV Aspargos