Oktober 2021: jaargang 3, editie 8

Dit is het SV Aspargos Clubnieuws.  Een maandelijkse mailing om jullie als leden op de hoogte te houden van wat er speelt.

Blijf voor de laatste actuele nieuwtjes kijken op de website.
Hebben jullie leuke ideeën, wensen of nieuwtjes, mail ze gerust naar publiciteit@aspargos.nl
We wensen jullie heel veel lees- en kijkplezier toe!

 

Jaarverslag van de voorzitter 2021

Voor de verandering geen woord over Covid-19. Ik kan het bijna niet meer uitspreken. Ik word gek, maar hoe zit het met jullie? 
 
Wat een mooi volleybal seizoen tot dusver. Maar helaas gebeurden er ook zaken waar ik als voorzitter erg verdrietig van wordt. Nogmaals wil ik via deze weg iedereen erg veel sterkte wensen die het afgelopen jaar een dierbare heeft moeten verliezen. Sport geeft afleiding en ook ontspanning. Sport geeft kracht en steun. Laten we elkaar helpen als een ander het moeilijk heeft. Het gaat niet altijd om een harde smash, een kill block of een Ace. Een arm om een schouder kan zo veel meer betekenen. Dan maar een wedstrijd verliezen.
 
We staan aan de vooravond van de volgende ALV. Zoals iedereen weet moeten we helaas afscheid nemen van onze secretaris Gert Benders. Gelukkig zou Gert Gert niet zijn, als hij toch op de achtergrond actief blijft voor de vereniging……….Heel fijn zelfs. Gert; wij wensen jou heel veel plezier met je extra vrije tijd. Mocht iemand interesse hebben om zijn plek over te nemen (let op!! In afgeslankte vorm is zeker mogelijk) neem dan contact met mij op!
 
We zullen als vereniging moeten veranderen. Hoe? Dat weet ik nog niet, maar zo doorgaan kan helaas niet. Als bestuur gaan we ons beraden hoe we iedereen meer kunnen betrekken bij de vereniging zonder dat we altijd een beroep moeten doen op dezelfde. Zoiets van gedeeld smart is halve smart. SAMEN maken we er een mooi seizoen van en SAMEN houden we deze mooie vereniging in ere!
 
Ik wil iedereen via deze weg bedanken die zijn/haar steentje bijdraagt aan deze mooie vereniging. Tot de ALV op 5 november aanstaande in ‘t Haeren. 
  
Barry Peute 
Voorzitter SV Aspargos

 

 

Jaarverslag van de Secretaris 2021 

Beste leden,
 
Een jaarverslag schrijven als secretaris over een seizoen waarin weinig of niet gevolleybald is geworden, is een vreemd verslag. Tevens zou ik eigenlijk ook geen jaarverslag meer schrijven aangezien ik per 2020 zou stoppen als secretaris. Helaas bleek het seizoen 2020-2021 niet de gewenste opvolging te worden van het door corona verpeste seizoen 2019-2020.
 
Na de zomervakantie 2020, toen we nog dachten weer redelijk normaal te kunnen gaan leven en sporten, begonnen we vol goede moet aan een nieuw seizoen, ondanks de corona hadden de verschillende commissies hard gewerkt om voor iedereen een trainer, coach en passende trainingstijden te regelen en daarnaast stonden er diverse activiteiten op het programma. Maar de ballen hadden nog niet de kans om wat druk te verliezen, het wedstrijdtenue mocht nog maar net aan het zweet ruiken en de navigatiesystemen bleken ook een overbodige uitgave want na de eerste oefenwedstrijden strooide het coronavirus met Alfa, Bèta en Delta waardoor wij weer tot Netflix of Videoland werden verwezen.

In de strijd tegen verveling hebben we als bestuur elke mogelijkheid aangegrepen om eenieder het maximale te bieden, helaas bleef het beperkt tot een enkele training en het wandel aanbod. Gelukkig mochten we vanaf april toch weer gaan sporten al moest het buiten, vele groepen hebben daar gretig gebruik van gemaakt en toen we vanaf juni weer de zaal in konden, trainden we door tot hartje zomer. Alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben wil ik hartelijk danken voor hun inzet in het vreemde laatste 1,5 jaar.

Helaas genoten er vele leden van de vrije tijd die ze door de coronamaatregelen kregen en besloten daardoor hun (actieve) lidmaatschap bij SV Aspargos op te zeggen. Ons ledenaantal bij de 16 jaar en oudere leden is de laatste 2 jaar fors gedaald wat van grote invloed is op het vrijwilligerslegioen, normaal put een vereniging juist uit deze leden om hun commissies en het kader te bemannen. Als vereniging zullen we dus andere bronnen moeten zien te vinden waarbij we ook (nog meer) bij ouders zullen aankloppen, we hopen hierbij nog steeds niet het woord verplichting te moeten gaan invoeren. Zoals in de voorgaande alinea geschreven zijn er gelukkig nog best veel leden en aan de vereniging verbondene ouders die willen helpen de vereniging draai en te houden maar met de uitnodiging voor de ALV in gedachte kunnen we nog best een aantal vrijwilligers gebruiken. Schroom niet je diensten aan te bieden al is het maar voor 1 uurtje per seizoen, er zijn heel veel (kleine) taakjes die uitgevoerd moeten worden en vele handen maken licht werk.
Natuurlijk snappen we dat er leden stoppen met volleybal, we wensen alle leden die zich om welke reden dan ook afmelden heel veel plezier met hun nieuwe uitdaging en willen ze ook bedanken voor de inzet die ze hebben gehad voor SV Aspargos. Wel wil ik eenieder er aan herinneren dat we samen een huishoudelijk reglement hebben opgesteld en dat we statuten hebben, hierin staat ook een stukje over het afmelden, hierover zal op korte termijn ook op de site het e.e.a. worden vermeld. Het te laat afmelden (na 01-07) zullen we in de toekomst strikt volgens onze eigen reglementen gaan hanteren niet zozeer om de leden af te schrikken maar meer om de vrijwilligers die soms lang hebben moeten zwoegen bij met name de teamindelingen wat bescherming te bieden.

Terugkerend naar het seizoen, zoals ik bijna als eerste schreef, zou ik eigenlijk dit jaarverslag niet meer schrijven omdat ik tijdens de vorige ALV mijn functie zou beëindigen. Zoals jullie allen weten is destijds de ALV te elfder ure omgedoopt tot een online vragenuurtje. Dit vragenuurtje kreeg na een half uur een verrassende wending toen ineens onze burgemeester R. Palmen de ‘microfoon’ kreeg en via een petje-op-petje-af-spel het woord (uiteindelijk) tot ondergetekende richtte en mij met een koninklijke onderscheiding kwam feliciteren. Nogmaals wil ik eenieder bedanken die dit mogelijk heeft weten te maken, ik ben super trots op deze vereniging en hun leden die er zoveel tijd en energie in staken om dit voor mij te organiseren en juist dat is wat dit ‘lintje’ voor mij betekend: een waardering door de vereniging en hun leden.

Sportief kunnen we natuurlijk niet op een succesvol seizoen terugkijken en ook qua activiteiten zal het seizoen 2020-2021 niet de boeken in gaan als een feestbeestenseizoen al mochten we net na de (laatste) zomervakantie nog een 2 daags feest-jeugdkamp organiseren waar de jeugd toch genoten heeft van Grubbenvorst en omgeving. Alle leiding die in zo’n korte periode dit heeft weten te realiseren wil ik graag bedanken voor hun inzet; super!

Helaas heeft het seizoen 2020-2021 ook een zwarte bladzijde, op donderdag 22 april kregen we het bericht dat Fleur Camps was overleden, ik denk dat Fleur een verdiend waardig afscheid heeft mogen krijgen en dat we haar blijvend zullen herinneren moge duidelijk zijn.
In de voorbereidingsperiode van de komende ALV werden we wederom met een overlijdensbericht geconfronteerd. Monique Joordens, voorzitter van de Publiciteitcommissie, heeft de strijd tegen haar ziekte op 27-09 j.l. verloren. Monique zullen we zeer zeker missen en zij kreeg ook het verdiende waardige afscheid.
Op deze plaats wil ik beide families, en eenieder die zich met hun verbonden voelt heel veel sterkte toewensen.
 
Nu ik ongeveer aan het einde van het seizoen ben aangekomen wil ik graag iedereen bedanken die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor onze mooie volleybalclub SV Aspargos, met de nieuwe aanmeldingen die bij de jeugd weer binnenstromen denk ik dat we binnenkort voldoende potentieel hebben om alle functies binnen de vereniging weer op orde te hebben. Persoonlijk vind ik momenteel maar één functie van belang die z.s.m. ingevuld moet en dat is de secretaris, natuurlijk zijn alle andere functie ook van groot belang maar de vereniging kan niet (lang) zonder een van de Dagelijks Bestuursleden te weten voorzitter, penningmeester en secretaris.
Nu ik het over deze functies heb wil ik tot slot van mijn verslag graag iedereen die haar of zijn steentje heeft bijgedragen aan onze vereniging van harte bedanken en ik hoop op eenzelfde inzet de komende seizoenen. Alle sporters wens ik heel veel succes in een hopelijk volledig seizoen, alle supporters welkom op de tribune en in de kantine, leuk jullie daar eens ter ontmoeten en alle vrijwilligers en sponsors hartelijk dank om de motor draaiende te houden.
 
Graag zie ik jullie allemaal op 5 november tijdens de ALV of anders op een ander moment in de sporthal.
 
Het was mij een waar genoegen om sinds 2005 jullie secretaris te mogen zijn en ik wens mijn opvolger (m/v) heel veel succes in deze mooie functie.
 
Gert Benders
Secretaris SV Aspargos

 

 

Jaarverslag Commissie Volleybalzaken 2021

Vorig seizoen zijn we weer enthousiast begonnen met de volgende teams:
N1 tot en met N6: 9 teams
Jeugd A tot en met C: 3 teams
Senioren: 2 dames teams
Recreanten: 1 heren team en 2 dames teams
Helaas moesten we al snel weer stoppen met de trainingen en de wedstrijden door Covid 19.
 
Aan het begin van het voorjaar was het weer mogelijk om buiten te trainen in groepsverband.
We zijn op zoek gegaan naar alternatieven en hebben contact opgenomen met GFC’93. Zij hebben ons de mogelijkheid aangeboden om een aantal volleybalvelden op te zetten en buiten te trainen. Ondanks de nodige kuilen en graspollen hebben toch een groot aantal teams gebruik gemaakt van dit alternatief. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten en bij de trainen en te praten.
GFC’93 hartelijk dank voor jullie gastvrijheid!
 
Vlak voor de vakantie begon, mochten we de zaal weer in. Hoe heerlijk was dat!
En nu maar hopen dat we in het seizoen 2021-2022 weer ouderwets het hele jaar binnen kunnen trainen, dus:

 • Netten die niet gaan hangen.
 • Vingers die niet bevroren blijven.
 • Ballen die niet nat worden door de regen.
 • Geen graspollen waar we over kunnen struikelen.
 • Geen natuurlijke weersinvloeden die de bal alle kanten op laten gaan.
 • Geen lampen die het gezichtsveld verblinden.

Tot slot wil de Commissie Volleybalzaken weer iedereen bedanken die zich heeft ingezet tijdens de trainingen en wedstrijden. We wensen iedereen een heel sportief, gezellig en uitdagend nieuw volleybalseizoen toe.

Suzanne Joosten, Silvie Schreurs, Lucree Siebers, Peter Wagemans, Pim Bergs en Arendien Vrieling
Commissie Volleybalzaken SV Aspargos

 

 

Jaarverslag Materiaal- en ActiviteitenCommissie 2021
 
Geen verhaal over activiteiten die NIET zijn doorgegaan, maar iets over wat er wél is gebeurt……..last but not least de bingo van  zaterdag 9 oktober jl. Leuk om een aantal leden weer eens samen te zien. Maar er gebeurt veel meer. Leden die zich spontaan aanbieden om een leuke “nieuwe” activiteit te organiseren, dan wel een bestaande activiteit nieuw leven in te blazen. Kortom er staat weer van alles te gebeuren. 
 
Denk aan……….
Bölkes en Ballen
Mixtoernooi
Ouder kind toernooi
Carnavalstoernooi
Bingo’s
 
Te veel om op te noemen, maar zonder jullie geen activiteit. Dus meld je allemaal aan om te helpen, of gewoon om deel te nemen. We zien jullie allemaal graag verschijnen. Heb je een leuk idee, bel, mail of app een van de commissieleden. 
 
Tot slot wensen wij jullie allemaal een sportief en gezond seizoen toe.
 
Tot Gauw.
 
Hier onder een overzicht van de verdeling van onze taken: 
 

 Activiteit

 Verantwoordelijke

 ABC activiteit

 Ilse en Shenna

 Herfst Activiteit

 Karin 

 Schoen zet actie

 Lisanne

 Sinterklaas training

 Lisanne

 Carnavals/ouder kind toernooi

 Barry+trainers

 Afsluitingsfeest 

 Lisanne

 Jeugdbingo t/m C

 Shenna en Karin

 Nieuwjaarsbingo

 SC 

 Paaseieren zoeken

 Vacant

 Bölkes en Ballen 

 Vacant

 Aardbeienactie

 SC en gehele MAC

 Mixtoernooi/afsluitingsfeest

 Vacant 

 Kleding en tassen

 Barry

 Materialen ‘t Haeren

 Marco Zinken

 Bezoek wedstrijd Peelpush

 Lisanne en Ilse

 
 
SPORTTAS e/o SPORTBROEK 
 
Ben je nog opzoek naar een leuk cadeau voor jezelf of voor 5 december. Neem dan contact op met de MAC-commissie voor een mooie sporttas e/o een zwarte sportbroek. 
 
De sporttassen zijn beschikbaar in de maten M (lxbxh = 61x29x28 cm) en L (lxbxh = 70x32x34 cm). De sporttassen worden voorzien van de naam van SV Aspargos .
 
Kosten van deze tassen: 
Maat M:        €32.50
Maat L:         €35.00
 


De Erima dames sportbroeken zijn verkrijgbaar in de maten 128 tot 176 en de maten 34 tot 46 
 
Kosten Dames sportbroeken
Maat 128-176:         € 20.00 p/stk
Maat 34-46:             € 22.50 p/stk
 

De Erima heren sportbroeken zijn verkrijgbaar in de maten 128 tot 164 en de maten S-XXL 
 
Kosten Heren sportbroeken
Maat 128-164:           € 12.50 p/stk
Maat S-XL:                € 15.00 p/stk

 
Mocht je interesse hebben neem dan gerust contact op met een van de leden van de MAC of stuur een mail naar: kledingsvaspargos@gmail.com
 
Met vriendelijke groet
 
Barry Peute namens,
Materiaal en ActiviteitenCommissie (MAC) SV Aspargos

 

 

Jaarverslag Sponsorcommissie 2021
 
We zitten alweer volop in het nieuwe seizoen.
Afgelopen jaar heeft er niet veel plaatsgevonden vanwege Corona. We hopen wel dat jullie als leden regelmatig gebruik maken van de diensten van onze sponsoren. Blijft dit vooral ook doen.
Als commissie gaan we wel een uitdaging tegemoet. We zijn dringend op zoek naar versterking binnen onze commissie. Er gaan een aantal personen stoppen binnen de commissie waaronder ook ik als voorzitter. Ben jij degene die onze commissie wil komen versterken dan kun je je melden bij Hay Dings, Sponsors@aspargos.nl.
Onze commissie wil wel een beroep op jullie doen. 

 1. Maak gebruik van de diensten/services van onze sponsoren. Meld dan wel dat je via Aspargos bij hen terecht bent gekomen. Ga naar onze website waar al onze sponsoren terug te vinden zijn en maak er gebruik van. 
 2. Raadpleeg eens in jullie naaste omgeving. Mocht je een potentiele sponsor tegenkomen neem dan contact op met de sponsorcommissie, Sponsors@aspargos.nl. Dan kunnen wij alle mogelijkheden binnen onze vereniging aanbieden.

Als laatste willen wij jullie allemaal een mooi en sportief seizoen toe wensen. 

Michelle, Esther, Yvonne, Hay
Sponsorcommissie SV Aspargos

 

 

Sponsoren
Graag willen wij onze sponsoren hartelijk bedanken voor het ondersteunen van onze club dit jaar. Denk aan onze sponsoren, zij denken ook aan ons.

 

 

 

Jaarverslag publiciteitscommissie 2021

Vanuit de publiciteitscommissie hebben we een bewogen jaar achter de rug. Zowel vanuit de activiteiten in de vereniging, de activiteiten in de commissie en de samenstelling van de commissie hebben we verschillende veranderingen meegemaakt.

Als eerste hebben we vanwege de corona pandemie afgelopen seizoen gezien dat er heel veel activiteiten geen doorgang konden hebben. Helaas hebben we hierdoor minder publiciteit kunnen genereren dan normaal en hierdoor SV Aspargos ook minder in de spotlight kunnen zetten. Dit betekende niet dat we echter stil hebben gezeten. Vanuit de publiciteitscommissie is afgelopen December de SV Aspargos volleybal memory speurtocht georganiseerd waar iedereen aan mee kon doen en hiermee een leuke wandeling maakte van minimaal 3 kilometer door Grubbenvorst. Uiteindelijk hadden we een winnaar van de volleybal memory en de winnaars zijn in het zonnetje gezet. Met de volleybal memory hebben we ook leuke artikelen kunnen plaatsen in onder andere de Hallo Horst aan de Maas.
Vanuit de commissie zijn er op vlak van communicatie verschillende acties aangezet. We hebben een appgroep opgezet met hierin bestuursleden, coördinatoren en leden van de publiciteitscommissie om nieuws in de vereniging snel te kunnen delen en de publiciteitscommissie in staat te stellen om PR te maken voor de activiteiten.

Verder heeft de commissie zorg gehad voor de reguliere communicatie naar de leden via clubnieuws, sociaal media via Facebook en Instagram, Mededelingen en de website. Een aantal vaste rubrieken in clubnieuws en social media is hierdoor tijdelijk komen te vervallen en inmiddels zijn we deze rubrieken weer opgestart. 

Recentelijk heeft de website van SV Aspargos een grote update gehad waarmee alle beveiligingsupdates zijn doorgevoerd, de site is verhuisd naar een nieuwere server en de website van SSL certificaat voorzien waardoor een veiligere website hebben voor de gegevens die op de website staan en verwerkt worden.
In de commissie zelf hadden we dit jaar ook veranderingen.

Eerder dit jaar was Monique Joordens gestart als vertegenwoordiger van de publiciteitscommissie in het bestuur van SV Aspargos. Hiermee werd een lang gekoesterde wens van het bestuur ingewilligd. Ondanks de leuke nieuwe ideeën en energie om de commissie draaiende te houden heeft Monique dit helaas veel te kort kunnen doen. We zijn haar heel erkentelijk voor de bijdrage in de commissie en voor SV Aspargos en zullen haar missen. Het voelt ontzettend dubbel, maar we willen via deze weg een oproep doen aan alle leden die interesse hebben om in de publiciteitscommissie mee te doen, zich te melden bij een van de leden van de publiciteitscommissie. 
 
Bert Vrieling, Ilse Hegger, Renske Benders, Pieter Verstegen
Publiciteitscommissie SV Aspargos

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering SV Aspargos d.d. 07 november 2019
 
Via deze link vind u de officiële notulen, hieronder staat een kopie van de tekst van de Algemene Ledenvergadering SV Aspargos d.d. 07 november 2019 

Aanwezig: 44
Stemgerechtigd: 32
Afgemeld: 46 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter heet om 20.39 uur alle aanwezigen van harte welkom, maar voordat hij de vergadering officieel zal openen wil hij eerst aandacht vragen voor enkele mededelingen van huishoudelijke aard, te weten: 

 • gelieve de mobiele telefoons uit/stil te zetten, 
 • tijdens de vergadering zullen er geen consumpties geserveerd worden, 
 • tijdens de vergadering zal de presentielijst getekend moeten worden. 

Nadat eenieder de presentielijst heeft getekend, opent de voorzitter de vergadering officieel. De ereleden, dragers van de Zilvere Spargos en ouders van onze jeugdleden worden speciaal welkom geheten.
De voorzitter vraagt de leden of er bezwaar is om agendapunt 6a toe te voegen i.v.m. de verkiezing van een nieuw kascommissielid; daarnaast wil de voorzitter het agendapunt betreffende de bestuursverkiezingen – i.v.m. het uitvoeren van de taken het afgelopen seizoen – voor agendapunt 8 (commissieverslagen) behandelen. Beide wijzigingen worden door de leden zonder bezwaar aanvaard en we zullen daardoor een aangepaste agenda aanhouden. 
Nadat de aanwezige en stemgerechtigde leden zijn geteld en de afmeldingen zijn voorgelezen, concludeert de voorzitter dat de vergadering conform Statuten en Huishoudelijk reglement gehouden kan worden. 

2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 22 november 2018 
De notulen waren opgenomen in het clubnieuws van februari 2019, tevens konden de notulen bij het secretariaat opgevraagd worden.
Aangezien er geen vragen en ook geen op- en/of aanmerkingen waren m.b.t. de notulen worden deze, onder dankzegging aan de secretaris, officieel vastgesteld. 

3. Jaarverslag van de secretaris 
De secretaris heeft geen mondelinge aanvulling op zijn jaarverslag. Van de aanwezige leden heeft ook niemand een vraag. De voorzitter dankt de secretaris voor zijn bijdrage. 

4. Financieel verslag van de penningmeester 
De penningmeester kan na jaren van negatieve jaarrekeningen eindelijk weer eens een positief eindresultaat aan de vergadering presenteren. Redenen zijn met name lagere kosten in zaalhuur en vergoedingen aan de leden. Daarnaast hebben enkele (nieuwe) acties zoals Raboclub actie, aardbeienactie en de catering bij VVV, ons geen windeieren gelegd. Ondanks het financiële positieve resultaat wil de penningmeester ook een kritische noot aan de jaarrekening hangen; het is jammer dat besparingen worden behaald in het primaire bestaansrecht van de vereniging: volleyballen!
Er zijn dus eigenlijk te weinig kaderleden!
Vanuit de leden zijn er geen vragen over het financieel verslag/jaarrekening 2018 – 2019; de penningmeester wordt door de voorzitter bedankt en ondersteund met applaus voor haar inzet. 

5. Verslag van de Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Ruud Megens en Marco Zinken, wordt door Marco vertegenwoordigd tijdens de vergadering.
De kascommissie kan niet anders dan tevreden terugkijken op de kascontrole. Ondanks dat het voor Marco de eerste keer was, kon hij alles goed terugvinden en zag de boekhouding er verzorgd en ordelijk uit. De penningmeester kon de kascommissie ook alle gevraagde informatie verstrekken; de kascommissie kan dan ook niet anders concluderen dan dat de penningmeester haar werk meer dan goed uitvoert.
De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun kritische blik op onze financiën. De kascommissie wordt beloond met een applaus. Aansluitend krijgt ook de penningmeester applaus. 

6. Decharge van de penningmeester 
De voorzitter vat het verhaal van de kascommissie i.c.m. het jaarverslag van de penningmeester kort samen en herhaalt de complimenten van de kascommissie aan de penningmeester, maar geeft ook nog eens tijdens de vergadering aan dat de kostenbesparingen eigenlijk op de verkeerde plaatsen worden behaald. De voorzitter komt tot de eindconclusie dat de kascommissie tevreden was over de werkzaamheden van de penningmeester en vraagt de leden van de vergadering, mede op advies van de kascommissie, d.m.v. handopsteken decharge te verlenen aan de penningmeester. 
De voorzitter geeft de leden mee dat handopsteken tevens instemming betekent voor de jaarrekening 2018-2019. Alle aanwezigen steken een hand op. De voorzitter dankt eenieder voor het getoonde vertrouwen in de penningmeester en de leden bedanken haar met een applaus. 

6a. Nieuw lid Kascommissie 
Zoals tijdens het openingswoord aangegeven, is dit punt extra toegevoegd aan de vergadering. Aangezien Ruud Megens (het tijdelijke permanente lid van de kascommissie) zijn vastgestelde termijn (vijf jaar) volbracht heeft. De voorzitter bedankt Ruud – die op vakantie is en dus niet aanwezig kan zijn – nogmaals. De vergadering bedankt Ruud met een applaus.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur reeds voorwerk heeft gedaan en in principe met Martijn Geurts een tijdelijk permanent lid voor de kascommissie heeft kunnen vinden. Toch wil de voorzitter de aanwezigen in staat stellen zich ook verkiesbaar te stellen; Wilbert Kusters wil zich ook wel als kascommissie lid verkiesbaar stellen. Nadat de voorzitter aangeeft dat het nu gezochte lid voor vijf jaar zitting heeft in de kascommissie en dat de functie van Marco volgend jaar vacant komt, geeft Wilbert aan dat hij zich dan liever volgend jaar beschikbaar wil stellen om Marco op te volgen. De aanwezigen weten dit wederom met een applaus te waarderen en ook het bestuur dankt Wilbert alvast voor zijn inzet.
Nadat eenieder akkoord is gegaan met de keuze van Martijn als lid van de kascommissie, feliciteert de voorzitter Martijn. 

7. Bestuursverkiezingen 
Zoals in de uitnodiging aangegeven is, zijn dit jaar Arendien Vrieling en Chantal Bergs periodiek aftredend; beide dames hebben zich herkiesbaar gesteld. Daarnaast heeft Richard Peute tijdens het afgelopen seizoen zijn voorzitterstaken van de Commissie VolleybalZaken stap voor stap overgedragen aan Suzanne Joosten en Silvie Schreurs. Met name de overgang van de voorzitterstaken heeft het bestuur doen besluiten de bestuursverkiezingen eerder tijdens de vergadering te behandelen.
Ook werd eenieder in de uitnodiging uitgenodigd zich voor een bestuursfunctie kandidaat te stellen en zich daarvoor bij het secretariaat te melden; de secretaris gaf aan dat er geen leden waren die zich bij de secretaris hebben gemeld voor een bestuursfunctie. Na deze mededeling vroeg de voorzitter aan de aanwezige leden of er zich alsnog iemand als bestuurslid verkiesbaar wil stellen. Geen van de aanwezige leden wil van dit aanbod gebruik maken, waarna de voorzitter overgaat tot de bestuursverkiezingen.
Als eerste vraagt de voorzitter aan de leden van de vergadering of er tegenstanders zijn m.b.t. de aanstelling van Suzanne Joosten en Silvie Schreurs als voorzitter van de Commissie VolleybalZaken. Aangezien er geen tegenstemmers zijn, wordt de vraag veranderd in voorstemmers; alle aanwezigen zijn voor de aanstelling van beide dames. Vervolgens vraagt de voorzitter aan de leden van de vergadering om de hand op te steken als je tegen de kandidaatstelling van Chantal Bergs bent. Ook voor Chantal zijn er geen tegenstemmers; natuurlijk wordt ook naar voorstemmers gevraagd. Net als bij Suzanne en Silvie steken alle aanwezigen hun hand op als voorstander.
Als laatste worden beide vragen ook voor de kandidaatstelling van Arendien Vrieling aan de leden van de vergadering gesteld met hetzelfde resultaat als bij de twee eerdere stemmingen.
De voorzitter feliciteert Suzanne en Silvie met hun benoeming tot bestuurslid en daarna worden ook Chantal en Arendien met hun herbenoeming gefeliciteerd. 
Nadat de nieuwe bestuursleden zijn gefeliciteerd, meldt de voorzitter dat we van Richard Peute als bestuurslid afscheid moeten nemen. Hij geeft in zijn dankwoord aan dat het als broers in hetzelfde bestuur niet altijd gemakkelijk was, maar gelukkig wordt zijn plaats familiair ingevuld. Ondanks de paar kleine strubbelingen dankt de voorzitter Richard voor zijn jarenlange (hoeveel eigenlijk, vraagt de voorzitter in een tussenzin) inzet voor de vereniging! Voor het vele en goede werk dat Richard heeft verzet wordt hij niet met een bloemetje bedankt maar met een dinerbon van Beej Toën. Tijdens de overhandiging van de bon wordt Richard door de leden met een welverdiend applaus bedankt. 
Na het applaus vraagt de voorzitter aan Richard om achter de bestuurstafel plaats te maken voor Suzanne en Silvie. 
Nadat de rust is wedergekeerd in de bestuurstafel geeft de voorzitter aan dat de voorzittersfunctie van de MAC nog steeds vacant is; hij vraagt de vergadering nu nogmaals of er iemand interesse heeft in deze functie. Natuurlijk mag je je ook buiten de vergadering beschikbaar stellen bij de voorzitter of de secretaris. Vanavond is er niemand die zich voor de eerdergenoemde functie beschikbaar wil stellen. 
Pim Gubbels heeft een vraag over de taakverdeling tussen Suzanne en Silvie; Suzanne geeft aan dat er een duidelijke scheiding is tussen CMV en A/B/C volleybal. Daarnaast zullen de dames op toerbeurt de bestuursvergadering bijwonen en zijn ze voor niet jeugdzaken beiden aan te spreken evt. via Lucree Siebers die het aanspreekpunt voor de senioren is. Nadat de vraag voor Pim voldoende beantwoord is, sluit de voorzitter het agendapunt bestuursverkiezingen. 

8. Commissieverslagen 
In het clubnieuws van oktober 2019 zijn de jaarverslagen van de verschillende commissies opgenomen. De leden hebben de mogelijkheid de verschillende commissievoorzitters vragen te stellen m.b.t. de verslagen of het commissiewerk.
Er zijn geen vragen aan de commissievoorzitters; de voorzitter dankt deze personen voor hun jaarverslagen. 
Suzanne wil graag opmerken dat, m.n. binnen de Commissie VolleybalZaken, er veel ouders betrokken zijn bij diverse commissieactiviteiten. Dit is erg positief en als bestuur zijn we daar erg blij mee.
Timo Wagemans wil graag weten of we de positieve tendens ook de komende jaren kunnen verwachten? Het bestuur denkt van wel, want ze zien goede en positieve ontwikkelingen zoals volle trainingsgroepen, een enthousiast kamp en goede inzet bij acties zoals de aardbeienactie en de cateringverzorging bij VVV (waar mogelijk een vervanger voor komt). 
De voorzitter geeft aan dat we na de behandeling van de commissieverslagen, volgens de agenda een pauze hebben. Deze pauze zal ook doorgang vinden, ondanks dat de vergadering vlot verloopt. De voorzitter geeft aan dat er bij activiteiten steeds minder animo lijkt te zijn, ook de ALV heeft een negatieve lading. De voorzitter vraagt aan de leden om tijdens de pauze, van een half uur, hierover samen te discussiëren en na de pauze de ideeën met het bestuur en de aanwezige leden te bespreken. 

9. Pauze 
Nadat eenieder zijn keel weer vochtig heeft gemaakt en de ideeën rijkelijk besproken zijn, hervat de voorzitter de vergadering. Natuurlijk is zijn eerste vraag of er leden zijn die ideeën hebben die we als bestuur mee kunnen nemen.
Pim Bergs vraagt of er een optie is om meerdere activiteiten te combineren? Hij denkt aan een combi van het mix-toernooi met de seizoensafsluiting. Het bestuur en dan met name de Materialen en Activiteiten Commissie was ook aan het onderzoeken welke activiteiten ze zouden kunnen samenvoegen en zal Pim’s optie zeker meenemen.
Melanie Hendriks vraagt of ouders van de jeugdleden niet standaard voor elke activiteit uitgenodigd kunnen worden; mogelijk snijdt het mes dan aan twee kanten. De vereniging zal zeker in de toekomst steeds meer afhankelijk gaan worden van ouders van jeugdleden het idee van Melanie zal dus zeker een vervolg krijgen. 
Timo Wagemans vraagt zich af of het nog realistisch is om aan de oude gewoontes vast te houden? Ook met dit dilemma worstelt het bestuur, daar waar veel activiteiten de vereniging gebracht hebben waar ze nu staan, zien we daartegenover ook een veranderde samenstelling van het ledenbestand en interesses. Het bestuur zal zeker, ook n.a.v. Pim Bergs, de activiteitenkalender nog een keer grondig onder loep nemen. 
Monique Joordens en Astrid van Hertum vragen of de data van de activiteiten wel gunstig zijn? Het bestuur kent ook dit probleem maar bij elke datum is er wel een mits of een maar, maar natuurlijk zijn ook andere bijzondere data/activiteiten van belang bij het herzien van onze activiteitenkalender. 
Theo Derks vraagt aan het bestuur of ze wel moeten doorbouwen op, in het verleden behaalde, successen? Misschien kunnen we ook extern naar activiteiten zoeken. Misschien is het bezoek van een interland of regionale eredivisiewedstrijd een idee! Het bestuur is blij verrast met dit idee en zal het zeker ter sprake brengen in een van de volgende vergaderingen.
Barry dankt eenieder voor haar of zijn bijdrage aan dit item en hij geeft aan, de leden via de nieuwsbrief of op een andere wijze, op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van onze activiteiten.

10. Zilveren Spargos 2018 
De commissie van voordracht heeft vorig jaar bij de voorzitter aangegeven dat ze de taak voor het kiezen van een juiste kandidaat voor de Zilveren Spargos ‘te zwaar’ vonden en wilde de taak aan het (Dagelijks) Bestuur geven. Het bestuur heeft deze taak op zich genomen en na kort wikken en wegen was de enige juiste kandidaat snel gevonden. Nadat de voorzitter een waslijst van uitgevoerde taken had voorgelezen en na wat zwervende blikken door de zaal, werd als zestiende drager van de Zilveren Spargos uitgeroepen: Timo Wagemans. 
Tijdens het opspelden van de Zilveren Spargos kreeg Timo een welverdiend applaus.
Na het uitreiken van ook het bijbehorende bloemetje vervolgde de voorzitter de vergadering. 

11. Behandeling van de begroting seizoen 2018/2019 
Zoals gebruikelijk zat ook dit jaar de begroting voor het komende seizoen 2019-2020 bij de uitnodiging. Voor geïnteresseerden was er zoals gebruikelijk via de penningmeester een toelichting op deze begroting te krijgen. Mede door de eerdergenoemde meevallers is de jaarrekening over 2018-2019 positief uitgevallen, mede daarom menen we als bestuur voor het seizoen 2019-2020 een begroting met een positief resultaat aan de vereniging voor te leggen. 
Aangezien er geen leden zijn die een vraag hebben over de begroting gaat de voorzitter over tot goedkeuring van de voorliggende begroting. De voorzitter vraagt aan de leden door de hand op te steken of de begroting, zoals aan de uitnodiging toegevoegd, is goedgekeurd. 
Voor zover het bestuur kon zien staken alle aanwezigen hun hand op en kon de voorzitter niet anders dan concluderen dat de begroting door de leden is goedgekeurd.
 
12. Mededelingen 
De voorzitter heeft de navolgende mededelingen: 

 • Aangezien de animo voor het mix-toernooi de laatste jaren teruglopende was, heeft de MAC besloten dat het mixtoernooi een onderdeel zal worden van de seizoensafsluiting. Tevens zal ook de bingo dan gespeeld worden. 
 • Net als in de voorgaande jaren zal ook in 2020 weer de aardbeienactie gehouden worden om de verenigingskas aan te vullen. We hopen dat er ruim voldoende vrijwilligers zijn om samen met de (jongste) jeugdleden aardbeien te verkopen.
  De actie leverde tot op heden een mooi bedrag voor de vereniging op en des te meer chauffeurs/toezichthouders er zijn, des te sneller iedereen klaar is. 
 • De voorzitter geeft ook dit jaar weer aan dat het belangrijk is om wijzigingen in je persoonsgegevens schriftelijk door te geven aan het secretariaat. Het actueel houden van de gegevens, m.n. het e-mailadres, wordt steeds belangrijker in verband met de digitale leefomgeving waar ook wij als SV Aspargos steeds meer gebruik van (moeten) gaan maken. 
 • Ook een jaarlijks terugkerend probleem is het opruimen na de trainingen en wedstrijden; met z’n allen moeten we hier adequater mee omgaan. 
 • De voorzitter wil namens het bestuur alle vrijwilligers hartelijk danken die zich inzetten en ingezet hebben voor de vereniging, een speciaal woord van dank aan de ouders van jeugdleden die zich steeds vaker laten zien als vrijwilliger bij onze vereniging. Ook hartelijk dank aan de sponsors en begunstigers. Het is goed te zien dat SV Aspargos nog volop leeft in onze gemeenschap. 
 • De voorzitter wil graag aan de leden meegeven dat onze secretaris, Gert Benders, aan het bestuur heeft medegedeeld dat hij na het seizoen 2019-2020 zal gaan stoppen met deze functie. Eenieder die graag als secretaris van SV Aspargos de functie van Gert (of een deel van zijn functies) wil overnemen mag zich tot een van de bestuursleden wenden. De voorzitter geeft de leden mee dat Gert graag een helpende hand toesteekt aan de nieuwe secretaris, of niet vraagt hij er voor de zekerheid achteraan. 
 • Wilbert Kusters krijgt van de voorzitter kort het woord om uitleg te geven over Grubbenvorst Verenigd waarin hij zitting neemt namens SV Aspargos. Wilbert geeft aan dat dit initiatief werkt om een betere samenwerking tussen de verschillende verenigingen in Grubbenvorst te bewerkstelligen. Het is nog niet de bedoeling om aan een omnivereniging te denken maar wel zouden bepaalde overkoepelende commissies (sponsors, activiteiten) boven de verenigingen kunnen fungeren. Een van deze resultaten zullen we op korte termijn kunnen zien op donderdagavond, waarbij de Harmonie, de tafeltennissers en SV Aspargos een betere zaalverdeling kunnen gaan bewerkstelligen. 

Als laatste mededeling bedankt de voorzitter Mick en Petra, de beheerders van ‘t Haeren, voor hun gastvrijheid. Daar Petra helaas afwezig was, werd het bloemetje alleen met een ferme handdruk en een luid applaus door Mick in ontvangst genomen.
 
13. Rondvraag 
Hannie Verstegen maakt de voorzitter en het bestuur een compliment over de voortgang van de vergadering. Kort en bondig en ook informatief met een goede wisselwerking. Hopelijk dat dit ook weer nieuwe mensen trekt.
Barry geeft aan dat hij ook jeugd (wat verscholen achter in de zaal) bij de aanwezigen ziet zitten en dat hem dat positief stemt. 
Bert Vrieling wil graag, namens de PubliciteitsCommissie, van de leden weten hoe de ervaringen met het digitale clubblad zijn. De aanwezige klinken als positieve lezers, Barry vult dit positief geroesemoes aan met de opmerking dat de volleybalvlog als topper van het digitale clubblad wordt gezien.
Bert vult aan dat de leden wel zelf verantwoordelijk zijn voor de vulling van het clubnieuws. Vanuit de zaal (Pim Bergs) komt de vraag waarom SV Aspargos nog steeds ontbreekt in de Hallo? Dit is andere jaren ook gevraagd maar nog (steeds) geen publicaties. Het bestuur (PC) belooft er werk van te gaan maken. Wilbert Kusters wil hier aansluitend de leden attenderen op het digitale platform Grubbenvorst Online. Volgens Pim Bergs bereik je met de Hallo de gehele gemeente en blijft Grubbenvorst Online alleen binnen de dorpsgrenzen. De voorzitter besluit de discussie betreffende onze publicaties met nogmaals te melden dat we werk gaan maken om publicaties in ‘grotere’ media te krijgen. Tevens geeft hij aan dat mensen hun foto’s over SV Aspargos kunnen delen met de PC; in het clubnieuws staan de te gebruiken adressen.
Esther Luijpers vraagt of het mogelijk is om de leden ook nog per brief/mail te benaderen/uit te nodigen en niet alleen via sociale media. Het bestuur geeft aan dat we daar waar een persoonlijke benadering nodig is dit zeker zullen blijven doen. Suzanne vult deze opmerking aan dat we dit zelfs ook bij ‘kleine’ activiteiten doen.
Wilbert Kusters vraagt of er ook een kinder-ALV, bijvoorbeeld net voor de normale ALV, gehouden kan worden? Mogelijk dat hierdoor ook de betrokkenheid vergroot wordt. Het bestuur denkt dat door het uitnodigen van de ouders al een heel stuk aan deze betrokkenheid gewerkt wordt. Maar het idee zal binnen het bestuur zeker nog eens ter sprake komen.
Ook deze laatste vraag werd tevredenstellend beantwoord, zodat de voorzitter met een gerust hart de vergadering kan sluiten.

14. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor haar of zijn bijdrage aan de vergadering. Hij wenst iedereen een succesvol seizoen en sluit om 21.39 uur de vergadering. 
Aansluitend volgt er een napraatsessie met voldoende natjes. 
 
Voor akkoord, Voorzitter Barry Peute 
Secretaris Gert Benders 

 

 

Agenda
      
Algemene ledenvergadering SV Aspargos,  20:30 uur, 't Haeren, 5 november

 

 

Links naar handige informatie
Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef ze via dit formulier op de website door
-
Kijk hier voor de competitie informatie van jeugd, senioren en recreanten
-
Klik hier voor het formulier om een nieuwe sportbroek te bestellen

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 SV Aspargos, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van SV Aspargos.

Our mailing address is:

SV Aspargos

Struikheide 9

grubbenvorst, Li 5971 GB

Netherlands


Add us to your address bookWant to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp